Drago Bokal

Pedagoško delo


Seminar I/II - Matematično modeliranje v bančništvu
Uporabna matematika
Zanimivi članki in predlogi za diplomske naloge


o